Hướng dẫn 6 kỹ năng PCCC trong gia đình

01-08-2017 03:34:33
Từ đầu năm đến nay, số vụ cháy nổ đang có chiều hướng tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Đặc biệt số vụ cháy tại khu dân cư và các hộ gia đình chiếm hơn 60% tổng số vụ cháy. Do đó mỗi gia đình cần phải tự chuẩn bị những thiết bị PCCC và các kỹ năng phòng chống cháy nổ để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.Video: Hướng dẫn 6 kỹ năng PCCC trong gia đình
 Nguồn: Cảnh sát PCCC và CHCN