Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
windowsxp2 397611 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 07:42
windows7 326136 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 10:07
Unspecified 294065 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 10:35
linux2 19531 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 09:59
windowsnt2 19281 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 09:58
windows2k 19174 Thứ năm, 18 Tháng Một 2018 08:06
macosx 14977 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 01:15
windowsvista 7522 Thứ sáu, 12 Tháng Một 2018 16:38
linux3 4726 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 08:14
windows98 3945 Thứ năm, 11 Tháng Một 2018 17:12
windows2003 3366 Thứ năm, 18 Tháng Một 2018 20:14
windowsnt 1377 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 09:39
windows95 1369 Thứ năm, 18 Tháng Một 2018 15:52
windows 294 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 05:32
os22 122 Thứ hai, 26 Tháng Tám 2013 19:21
windowsxp 24 Thứ năm, 18 Tháng Một 2018 19:25
windowsme 21 Chủ nhật, 14 Tháng Một 2018 17:58
mac 13 Thứ sáu, 02 Tháng Sáu 2017 02:45
freebsd 11 Thứ hai, 25 Tháng M. hai 2017 17:59
openbsd 10 Thứ ba, 14 Tháng M. một 2017 15:59
macppc 9 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2014 22:22
windowsce 4 Thứ tư, 17 Tháng Một 2018 01:32
netbsd 2 Thứ năm, 16 Tháng M. một 2017 15:12
freebsd2 2 Chủ nhật, 10 Tháng Ba 2013 10:47
windowsme2 1 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2013 02:40
openbsd2 1 Chủ nhật, 29 Tháng M. hai 2013 06:47