Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
windowsxp2 398563 Thứ hai, 18 Tháng Sáu 2018 08:19
windows7 330791 Thứ hai, 18 Tháng Sáu 2018 10:20
Unspecified 329856 Thứ hai, 18 Tháng Sáu 2018 10:42
macosx 21331 Thứ hai, 18 Tháng Sáu 2018 08:50
linux2 21061 Thứ hai, 18 Tháng Sáu 2018 10:41
windowsnt2 20114 Thứ hai, 18 Tháng Sáu 2018 03:47
windows2k 19232 Thứ bảy, 16 Tháng Sáu 2018 01:27
linux3 9406 Thứ hai, 18 Tháng Sáu 2018 10:18
windowsvista 7609 Thứ hai, 18 Tháng Sáu 2018 09:54
windowsnt 4135 Thứ hai, 18 Tháng Sáu 2018 10:28
windows98 3977 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 11:18
windows2003 3388 Thứ sáu, 30 Tháng Ba 2018 17:15
windows95 1380 Thứ năm, 17 Tháng Năm 2018 13:26
windows 786 Chủ nhật, 17 Tháng Sáu 2018 21:28
os22 123 Chủ nhật, 03 Tháng Sáu 2018 08:48
windowsxp 52 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 23:43
windowsme 25 Thứ hai, 05 Tháng Hai 2018 19:06
mac 16 Thứ năm, 29 Tháng Ba 2018 12:14
windowsce 12 Thứ ba, 30 Tháng Một 2018 19:53
freebsd 11 Thứ hai, 25 Tháng M. hai 2017 17:59
openbsd 10 Thứ ba, 14 Tháng M. một 2017 15:59
macppc 9 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2014 22:22
netbsd 2 Thứ năm, 16 Tháng M. một 2017 15:12
windowsme2 2 Thứ ba, 24 Tháng Tư 2018 01:43
freebsd2 2 Chủ nhật, 10 Tháng Ba 2013 10:47
openbsd2 1 Chủ nhật, 29 Tháng M. hai 2013 06:47