Chăn cứu hỏa

Chăn dập lửa Safer Fire 1.5 m x 1.5 m

Chăn dập lửa Safer Fire 1.5 m x 1.5 m

Liên hệ

Chăn dập lửa hay còn gọi là tấm phủ cứu hỏa được sử dụng trong các trường hợp xảy ra cháy nổ. Sản phẩm vừa có tác dụng dập, ngăn đám cháy phát triển ...

Thêm vào giỏ hàng
Chăn dập lửa Safer Fire 1m x 1m

Chăn dập lửa Safer Fire 1m x 1m

Liên hệ

Chăn dập lửa hay còn gọi là tấm phủ cứu hỏa được sử dụng trong các trường hợp xảy ra cháy nổ. Sản phẩm vừa có tác dụng dập, ngăn đám cháy phát triển ...

Thêm vào giỏ hàng
Chăn dập lửa Safer Fire 1.2 m x 1.2 m

Chăn dập lửa Safer Fire 1.2 m x 1.2 m

Liên hệ

Chăn dập lửa hay còn gọi là tấm phủ cứu hỏa được sử dụng trong các trường hợp xảy ra cháy nổ. Sản phẩm vừa có tác dụng dập, ngăn đám cháy phát triển ...

Thêm vào giỏ hàng