Bộ dây

Ròng rọc thoát hiểm Safer Fire

Ròng rọc thoát hiểm Safer Fire

Liên hệ

Ròng rọc thoát hiểm là một thiết bị không thể thiếu đối với các gia đình sống tại chung cư – nơi tiềm ẩn các hiểm họa về cháy nổ. Ròng rọc thoát hiểm giúp các hộ dân sống trong chung cư cao tầng có thể thoát hiểm một cách nhanh chóng trong trường hợp chẳng may có hỏa hoạn xảy ra.

Thêm vào giỏ hàng
Dây thoát hiểm chống cháy 2 móc Safer Fire - 30m

Dây thoát hiểm chống cháy 2 móc Safer Fire - 30m

Liên hệ

Dây thoát hiểm Safer Fire là loại dây được sử dụng cho lính cứu hỏa, lực lượng cứu hộ cứu nạn kết hợp với bộ quần áo chống cháy để kéo lính cứu hỏa ra khỏi khu vực nguy hiểm...

Thêm vào giỏ hàng
Dây thoát hiểm chống cháy 1 móc Safer Fire - 20 m

Dây thoát hiểm chống cháy 1 móc Safer Fire - 20 m

Liên hệ

Dây thoát hiểm Safer Fire là loại dây được sử dụng cho lính cứu hỏa, lực lượng cứu hộ cứu nạn kết hợp với bộ quần áo chống cháy để kéo lính cứu hỏa ra khỏi khu vực nguy hiểm...

Thêm vào giỏ hàng
Dây thoát hiểm chống cháy 1 móc Safer Fire - 30m

Dây thoát hiểm chống cháy 1 móc Safer Fire - 30m

1₫

1₫

Dây thoát hiểm Safer Fire là loại dây được sử dụng cho lính cứu hỏa, lực lượng cứu hộ cứu nạn kết hợp với bộ quần áo chống cháy để kéo lính cứu hỏa ra khỏi khu vực nguy hiểm...

Thêm vào giỏ hàng
Dây thoát hiểm chống cháy 2 móc Safer Fire - 20m

Dây thoát hiểm chống cháy 2 móc Safer Fire - 20m

Liên hệ

Dây thoát hiểm Safer Fire là loại dây được sử dụng cho lính cứu hỏa, lực lượng cứu hộ cứu nạn kết hợp với bộ quần áo chống cháy để kéo lính cứu hỏa ra khỏi khu vực nguy hiểm...

Thêm vào giỏ hàng