Gọi cứu hỏa có phải trả tiền?

06-01-2018 10:36:51

Rất nhiều người lầm tưởng gọi cứu hỏa sẽ phải trả tiền, nhiều trường hợp thấy nhà hàng xóm cháy mà không dám gọi.

Gọi cứu hỏa có mất tiền
  
Gọi chữa cháy có mất tiền